ایران ضایعات

آگهی های فروش ایران ضایعات

فقط قیمت دار
با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

فروش کندری نایلون

فروش کندری نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش ضایعات نایلون پرسی

فروش ضایعات نایلون پرسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش خاک آلومینیوم

فروش خاک آلومینیوم
14,500 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
3,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش ضایعات کفی کفشEVA

فروش ضایعات کفی کفشEVA
1,500 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش کامپاند سبدی به شرط تزریق

فروش کامپاند سبدی به شرط تزریق
9,800 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش آسیابی تیپ بدون شوره

فروش آسیابی تیپ بدون شوره
18,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش