ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات شیشه در هم

فقط قیمت دار

خرید ضایعات بیمارستانها

خرید ضایعات بیمارستانها
3,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید شیشه همه رقم ویال

شیشه همه رقم ویال
3,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش ضایعات شیشه درهم

فروش ضایعات شیشه درهم
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

خرید ضایعات شیشه درهم

خرید ضایعات شیشه درهم
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

فروش شیشه درهم.وزن بالا

شیشه درهم.وزن بالا
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/19

خرید شیشه خرده رنگی

خرید شیشه خرده رنگی
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/17

فروش ضایعات شیشه ای

فروش ضایعات شیشه ای
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/21

فروش شیشه درهم

فروش شیشه درهم
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/03