ایران ضایعات

آگهی های خرید ایران ضایعات

فقط قیمت دار

خرید سبد رنگی ،مشکی

خرید سبد رنگی ،مشکی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

خرید ضایعات استیل

خریدار ضایعات استیل
35,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
30,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات رانی

خریدضایعات رانی
63,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات سرسیلندر

خرید ضایعات سرسیلندر
63,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید نایلون مواد اولیه کارخانه

خریدار نایلون مواد اولیه کارخانه
12,200 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
8,500 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید تسمه پت

خریدار تسمه پت
4,500 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید کارتن ضایعاتی

خریدار کارتن ضایعاتی
4,100 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید کابل مس برنز آلمنیوم

خریدار کابل مس برنز آلمنیوم
340,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
330,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید لاستیک نخی ضایعاتی

خرید لاستیک نخی ضایعاتی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش