ایران ضایعات

آگهی های خرید ایران ضایعات

فقط قیمت دار

خرید چوب پالت الوار سه لایی

خرید چوب پالت الوار سه لایی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

خریدارضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 ساعت پیش

خرید مشما مشکی رنگی

خرید مشما مشکی رنگی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

خرید ضایعات کلی و جزیی

خرید ضایعات کلی و جزیی
700 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات اهن وفلزات رنگی

خریدار انواع ضایعات اهن وفلزات رنگی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن وتمامی فلزات

خریدار ضایعات آهن وتمامی فلزات
11,300 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات لوله پلی اتیلن

ضایعات لوله پلی اتیلن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
205,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن قیمت ضایعات

خریدار ضایعات اهن قیمت ضایعات
12,500 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن آلومینیوم درب پنجره

خریدار ضایعات اهن آلومینیوم درب پنجره
12,500 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران

خریدار ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران
12,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش