ایران ضایعات

آگهی های خرید ایران ضایعات

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن آلات و فلزات رنگی

خرید ضایعات آهن آلات و فلزات رنگی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید حلب تعویض روغنی و فیلتر روغن

خرید حلب تعویض روغنی و فیلتر روغن
5,000 تومان به ازای هر عدد
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدارضایعات اهن مس الومینیوم
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آلومینیوم اهن

خریدارضایعات آلومینیوم اهن
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و الومینیوم

خرید ضایعات آهن و الومینیوم
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید تیتانیوم

خرید تیتانیوم
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید چدن و داكتيل

خريد چدن و داكتيل
20,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید مخزن استیل

خریدمخزن استیل
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید اینکونل تیتانیوم مخازن استیل

خرید اینکونل تیتانیوم مخازن استیل
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش