قیمت روز ضایعات و محصولات بازیافت

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات فلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
خوزستان
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
همدان
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
همدان
99/11/02
یزد
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
همدان
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
فارس
99/11/02
تهران
99/11/02
فارس
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
قزوین
99/11/02
فارس
99/11/02
تهران
99/11/02
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
البرز
99/11/01
تهران
99/10/01
تهران
97/07/10
جدیدترین قیمت های ضایعات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
فارس
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
البرز
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات شیشه
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
99/11/02
قزوین
99/10/30
فارس
99/10/30
البرز
99/10/30
تهران
99/10/18
اصفهان
99/10/16
تهران
99/10/10
تهران
99/10/10
تهران
99/10/09
جدیدترین قیمت های ضایعات چوب و تخته
نام مرکز
استان
بروزرسانی
بوشهر
99/10/28
خوزستان
99/10/18
یزد
99/09/22
لرستان
98/11/29
اصفهان
98/10/21
خوزستان
98/08/23
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی
جدیدترین قیمت های ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
99/11/02
تهران
99/11/02
فارس
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
فارس
99/11/02
آذربایجان شرقی
99/11/02
جدیدترین قیمت های ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
99/11/02
اصفهان
99/11/02
اصفهان
99/11/02
فارس
99/11/02
آذربایجان شرقی
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
تهران
99/11/01
جدیدترین قیمت های فروش محصولات فلزی
جدیدترین قیمت های محصولات فولاد و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
جدیدترین قیمت های محصولات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/11/02
تهران
99/11/02
مرکزی
99/10/30
تهران
99/10/30
اصفهان
99/10/28
اصفهان
99/10/13
جدیدترین قیمت های محصولات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/10/27
زنجان
99/08/07
مرکزی
99/06/05
تهران
99/04/30
قم
98/09/13
تهران
98/07/16
آذربایجان شرقی
97/04/03
جدیدترین قیمت های محصولات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
گیلان
98/09/30
جدیدترین قیمت های فروش محصولات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های محصولات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/11/02
تهران
99/11/02
مازندران
99/11/02
مازندران
99/11/02
فارس
99/11/02
مازندران
99/10/30
مرکزی
99/10/30
مازندران
99/10/29
آذربایجان غربی
99/10/28
تهران
99/10/26
جدیدترین قیمت های محصولات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
البرز
99/11/01
تهران
99/10/30
فارس
99/10/19
گیلان
99/10/13
زنجان
99/09/20
خراسان رضوی
99/07/24
اصفهان
99/06/11
کرمان
99/04/13
خراسان شمالی
99/02/27
گلستان
98/10/04
جدیدترین قیمت های محصولات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
97/04/25
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی