ایران ضایعات

قیمت روز ضایعات و محصولات بازیافت

قیمت ارز و بازار جهانی

 • آلومینیوم : 2,758 دلار (1-)
 • آلومینیوم : 2,758 دلار (72-)
 • سرب : 2,118 دلار (1+)
 • سرب : 2,118 دلار (37+)
 • روی : 3,497 دلار (48-)
 • روی : 3,497 دلار (43-)
 • مس : 9,074 دلار (7+)
 • مس : 9,074 دلار (157-)
 • نیکل : 27,470 دلار (401-)
 • نیکل : 27,470 دلار (90+)
 • قلع : 35,772 دلار (80+)
 • قلع : 35,772 دلار (2139+)
 • دلار : 25,590 تومان (1,742-)
 • یورو : 32,176 تومان (3-)
 • انس طلا : 1,818 دلار (17-)
 • انس نقره : 21 دلار (0)
 • انس پلاتین : 938 دلار (11-)
 • انس پالادیوم : 1,910 دلار (11-)
 • آلومینیوم : 2,830 دلار (71+)
 • آلومینیوم : 2,830 دلار (0)
 • سرب : 2,059 دلار (58-)
 • سرب : 2,059 دلار (22-)
 • روی : 3,540 دلار (5-)
 • روی : 3,540 دلار (0)
 • مس : 9,231 دلار (164+)
 • مس : 9,231 دلار (0)
 • نیکل : 27,380 دلار (491-)
 • نیکل : 27,380 دلار (0)
 • قلع : 33,370 دلار (2322-)
 • قلع : 33,370 دلار (263-)