قیمت روز ضایعات و محصولات بازیافت

آموزش رایگان کارخانه بازیافت پلاستیک
کربنات کلسیم رسوبی
به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات فلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
فارس
97/11/30
فارس
97/11/30
اصفهان
97/11/30
تهران
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
تهران
97/11/30
خوزستان
97/11/30
جدیدترین قیمت های ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
تهران
97/11/30
فارس
97/11/30
تهران
97/11/30
فارس
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
تهران
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
جدیدترین قیمت های ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
آذربایجان شرقی
97/11/30
فارس
97/11/30
آذربایجان غربی
97/11/30
تهران
97/11/30
فارس
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
تهران
97/11/30
تهران
97/11/30
جدیدترین قیمت های ضایعات سرب و روی
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
آذربایجان شرقی
97/11/30
آذربایجان شرقی
97/11/30
چهارمحال و بختیاری
97/11/30
تهران
97/11/30
همدان
97/11/29
اصفهان
97/11/28
تهران
97/11/28
جدیدترین قیمت های ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
فارس
97/11/30
فارس
97/11/30
تهران
97/11/30
چهارمحال و بختیاری
97/11/30
اصفهان
97/11/30
همدان
97/11/30
اصفهان
97/11/29
آذربایجان شرقی
97/11/29
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
مازندران
97/11/30
فارس
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
زنجان
97/11/30
تهران
97/11/30
اصفهان
97/11/30
تهران
97/11/29
جدیدترین قیمت های ضایعات لاستیک
نام مرکز
استان
به روزرسانی
البرز
97/11/29
تهران
97/11/08
البرز
97/11/15
تهران
97/07/10
جدیدترین قیمت های ضایعات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
فارس
97/11/30
تهران
97/11/30
تهران
97/11/30
اصفهان
97/11/30
اصفهان
97/11/29
تهران
97/11/29
تهران
97/11/29
تهران
97/11/29
تهران
97/11/29
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی
جدیدترین قیمت های ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
قم
97/11/30
فارس
97/11/30
آذربایجان شرقی
97/11/30
چهارمحال و بختیاری
97/11/30
تهران
97/11/30
اصفهان
97/11/29
آذربایجان شرقی
97/11/29
جدیدترین قیمت های ضایعات کامپیوتر / موبایل
نام مرکز
استان
به روزرسانی
آذربایجان شرقی
97/11/29
همدان
97/11/29
آذربایجان شرقی
97/11/29
لرستان
97/11/28
تهران
97/11/28
تهران
97/11/27
سمنان
97/11/25
تهران
97/11/25
اصفهان
97/11/24
جدیدترین قیمت های فروش محصولات فلزی
جدیدترین قیمت های محصولات فولاد و چدن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
جدیدترین قیمت های محصولات آلومینیوم
نام مرکز
استان
به روزرسانی
گلستان
97/11/24
اصفهان
97/11/29
زنجان
97/11/10
جدیدترین قیمت های محصولات مس و برنج
نام مرکز
استان
به روزرسانی
تهران
97/07/25
جدیدترین قیمت های محصولات سرب و روی
نام مرکز
استان
به روزرسانی
زنجان
97/11/29
قم
97/11/16
آذربایجان شرقی
97/04/03
جدیدترین قیمت های فروش محصولات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های محصولات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
هرمزگان
97/11/22
تهران
97/11/09
اصفهان
97/11/30
تهران
97/08/25
اصفهان
97/06/23
کرمان
97/05/20
جدیدترین قیمت های محصولات لاستیک
نام مرکز
استان
به روزرسانی
البرز
97/11/29
خراسان شمالی
97/11/28
البرز
97/11/15
جدیدترین قیمت های محصولات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/04/25
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی