قیمت روز ضایعات و محصولات بازیافت

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات فلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/08/23
تهران
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
فارس
98/08/23
تهران
98/08/23
اصفهان
98/08/23
فارس
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
جدیدترین قیمت های ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/08/23
تهران
98/08/23
قزوین
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
جدیدترین قیمت های ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/08/23
قزوین
98/08/23
البرز
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
جدیدترین قیمت های ضایعات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
خراسان رضوی
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
زنجان
98/08/23
تهران
98/08/23
آذربایجان شرقی
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/22
جدیدترین قیمت های ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/08/23
فارس
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
مرکزی
98/08/23
مازندران
98/08/23
فارس
98/08/23
اصفهان
98/08/22
تهران
98/08/22
جدیدترین قیمت های ضایعات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/08/22
البرز
98/08/22
البرز
98/07/10
تهران
97/07/10
جدیدترین قیمت های ضایعات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
البرز
98/08/23
فارس
98/08/23
خوزستان
98/08/22
تهران
98/08/22
اصفهان
98/08/22
کرمان
98/08/22
جدیدترین قیمت های ضایعات شیشه
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/08/22
فارس
98/08/20
قزوین
98/08/18
اصفهان
98/08/13
یزد
98/07/23
مازندران
98/03/01
جدیدترین قیمت های ضایعات چوب و تخته
نام مرکز
استان
بروزرسانی
خوزستان
98/08/23
لرستان
98/07/07
جدیدترین قیمت های خرید ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی
جدیدترین قیمت های ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/08/23
خراسان رضوی
98/08/23
اصفهان
98/08/23
تهران
98/08/23
تهران
98/08/23
فارس
98/08/23
همدان
98/08/23
اصفهان
98/08/22
خوزستان
98/08/22
جدیدترین قیمت های ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/08/22
تهران
98/08/22
فارس
98/08/22
تهران
98/08/22
همدان
98/08/21
اصفهان
98/08/21
تهران
98/08/21
اصفهان
98/08/19
تهران
98/08/19
تهران
98/08/19
جدیدترین قیمت های فروش محصولات فلزی
جدیدترین قیمت های محصولات فولاد و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
جدیدترین قیمت های محصولات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
98/08/22
اصفهان
98/08/22
تهران
98/08/21
اصفهان
98/08/19
تهران
98/08/16
البرز
98/07/28
تهران
98/07/12
جدیدترین قیمت های محصولات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/08/16
تهران
98/07/16
زنجان
98/06/24
قم
97/11/16
آذربایجان شرقی
97/04/03
جدیدترین قیمت های محصولات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
گیلان
98/05/20
جدیدترین قیمت های فروش محصولات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های محصولات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
لرستان
98/08/22
اصفهان
98/08/22
تهران
98/08/19
تهران
98/08/06
اصفهان
98/06/24
هرمزگان
98/06/16
اصفهان
98/01/27
تهران
97/08/25
جدیدترین قیمت های محصولات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
البرز
98/08/22
گیلان
98/08/16
البرز
98/07/10
خراسان شمالی
97/12/21
جدیدترین قیمت های محصولات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
97/04/25
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی