ایران ضایعات

خرید ضایعات مس - فروش ضایعات مس

فقط قیمت دار

فروش ضایعات برد مس

ضایعات برد مس
120,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
46 دقیقه پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
205,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید فلزات رنگی مس وغیره

فلزات رنگی مس وغیره
206,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید مس ذوبی و مس روکشدار کابل

خرید مس ذوبی و مس روکشدار  کابل
190,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
2 روز پیش

خرید انواع فلزات رنگی

خرید انواع فلزات رنگی
173,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش سیم مسی که ازترانس جوش بازشده

فروش سیم مسی که ازترانس جوش بازشده
185,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش مس کابلی، ارمیچر و بالشتک

فروش مس کابلی، ارمیچر و بالشتک
200 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات مس وبرنج

خریدار ضایعات مس وبرنج
165,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
1,850 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش برنج،مس،المینیوم

فروش برنج،مس،المینیوم
190,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/06/23

خرید سیم و کابل روکشدار

خریدار سیم و کابل روکشدار
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید ضایعات مس و برنج،ال،سرب

خرید ضایعات مس و برنج،ال،سرب
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23