ایران ضایعات

خرید ضایعات مس - فروش ضایعات مس

فقط قیمت دار

خرید مس برنج و….

خريدار مس برنج و….
220,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید تخصصی کابل و مس کابلی

خریدار تخصصی کابل و مس کابلی
224,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
220,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید مس آرمیچری

خرید مس آرمیچری
205,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مس مبدل آبگرمکن و پکیج

فروش مس مبدل آبگرمکن و پکیج
209,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
205,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات مس

خریدارضایعات مس
225,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات مس برنج المینیوم اهن

خرید ضایعات مس برنج المینیوم  اهن
190,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش