ایران ضایعات

خرید ضایعات مس - فروش ضایعات مس

فقط قیمت دار

فروش مس کابلی تمیز ۴۰ کیلو

مس کابلی تمیز ۴۰ کیلو
200,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
205,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید انواع فلزات رنگی

خرید انواع فلزات رنگی
173,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش سیم مسی که ازترانس جوش بازشده

فروش سیم مسی که ازترانس جوش بازشده
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مس کابلی، ارمیچر و بالشتک

فروش مس کابلی، ارمیچر و بالشتک
200 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات مس وبرنج

خریدار ضایعات مس وبرنج
165,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
1,850 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش برنج،مس،المینیوم

فروش برنج،مس،المینیوم
190,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
5 روز پیش

خرید سیم و کابل روکشدار

خریدار سیم و کابل روکشدار
110,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات مس و برنج،ال،سرب

خرید ضایعات مس و برنج،ال،سرب
185,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات به بالاترین قیمت

خریدار ضایعات به بالاترین قیمت
180,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید الومنییوم خشک سرسیلندر

خریدار الومنییوم خشک سرسیلندر
183,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش