ایران ضایعات

خرید ضایعات چدن - فروش ضایعات چدن

فقط قیمت دار

فروش ضایعات آلیاژی

فروش ضایعات آلیاژی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش بست داربست

فروش بست داربست
17,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید ضایعات چدن

خریدار ضایعات چدن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید چدن

خریدار چدن
11,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید بوته چدنی در کشور

خریدار بوته چدنی در کشور
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید چدن و داکتیل

خرید چدن و داکتیل
9,850 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید ضایعات چدن ریز بار

خرید ضایعات چدن ریز بار
10,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

خرید چدن ضایعاتی

خریدار چدن ضایعاتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش چدن دریچه چاه

فروش چدن دریچه چاه
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/04

خرید چدن

خریدار چدن
11,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش خاک چدن خلوص۹۰

خاک چدن خلوص۹۰
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/27

فروش ضایعات چدن

فروش ضایعات چدن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/25