ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات استیل بگیر

فقط قیمت دار

خرید استیل بگیر

خرید استیل بگیر
14,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات استیل بگیر

خرید ضایعات استیل بگیر
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش قوطی شیرخشک

قوطی شیرخشک
3,000 تومان به ازای هر عدد
1400/04/22

فروش ضایعات استیل بگیر

فروش ضایعات استیل بگیر
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/18

خرید استیل بگیر۴۳۰

خریداستیل بگیر۴۳۰
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/08

فروش براده کروم 42

براده کروم 42
9,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/03

فروش های کروم 25

فروش های کروم 25
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/04

خرید ضایعات استیل بگیر

خرید ضایعات استیل بگیر
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/03

خرید استیل بگیر 430

خرید استیل بگیر 430
14,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/09

خرید استیل بگیر

خرید استیل بگیر
14,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/03

خرید استیل بگیر

خرید استیل بگیر
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/16