ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات ورق روغنی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات ورق روغنی

ضایعات ورق روغنی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

خرید ضایعات روغنی

خرید ضایعات روغنی
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش کناره ورق روغنی

فروش کناره ورق روغنی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

خرید ضایعات روغنی

خرید ضایعات روغنی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/19

خرید ضایعات نقدی در محل

خریدار ضایعات نقدی در محل
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

فروش کناره ورق ضخامت 0.7

کناره ورق ضخامت 0.7
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13