ایران ضایعات

خرید و فروش قوطی / پروفیل فولاد

فقط قیمت دار

خرید زد وپروفیل

خرید زد وپروفیل
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/03

فروش پروفیل آهن

فروش پروفیل آهن
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/08