ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چوب و تخته

فقط قیمت دار

خرید چوب و پالت و الوار

خریدار چوب و پالت و الوار
1,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید پالت و جعبه چوبی

خرید پالت و جعبه چوبی
3,200 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید چوب ،چوب چنار ،چوب کاج

خریدار چوب ،چوب چنار ،چوب کاج
2,500 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش ضایعات چوب

ضایعات چوب
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات چوبی

خرید ضایعات چوبی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات چوب

خرید ضایعات چوب
2,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید چوب پالت الوار سه لایی

خرید چوب پالت الوار سه لایی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات چوب

ضایعات چوب
2,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات چوب

خریدار ضایعات چوب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش