ایران ضایعات

محصولات مس

فقط قیمت دار

فروش عمده کابل مخابراتی TOT

فروش عمده کابل مخابراتی TOT
230,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش شمش مس کاتد

شمش مس کاتد
210,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش سیم مفتول مس

سیم مفتول مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

فروش شمش مس ۹۷_۹۸

فروش شمش مس ۹۷_۹۸
186,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش پودر فلزات

فروش پودر فلزات
300,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/26

فروش کابل 5*10 تک ته قرقره

کابل 5*10 تک ته قرقره
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/31

فروش شمش مس اوکراین

فروش شمش مس اوکراین
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

فروش سیم دستگاه

سیم دستگاه
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

فروش شمش ذوبی 98 درصد

شمش ذوبی 98 درصد
206,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

فروش شمش مس

فروش شمش مس
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

خرید مس ایزوتوپ اکراین یا روس

خرید مس ایزوتوپ اکراین یا روس
11 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/25

فروش کاتد مس تناژ ۹۹.۹۹۷

فروش کاتد مس تناژ ۹۹.۹۹۷
220,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20