ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سفاله برنج

فقط قیمت دار

فروش خاک برنج شات بلاست

خاک برنج شات بلاست
6,500 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید سفاله برنج

سفاله برنج
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/11

خرید سوفاره برنج

خریدار سوفاره برنج
125,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/11

خرید سفاله برنج

سفاله برنج
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/07

فروش سوفاره برنج

فروش سوفاره برنج
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/10

فروش سفاله برنجی

سفاله برنجی
105,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/06

خرید سوفاله برنجی

سوفاله برنجی
84,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/16

خرید سوفاره برنج

خرید سوفاره برنج
52,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/22

خرید سوفاره برنج

خرید سوفاره برنج
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/08/19

خرید سفاله برنج

خرید سفاله برنج
41,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/07/07