ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سفاله برنج

قیمت ضایعات سفاله برنج

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات سفاله برنج

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات سفاله برنج

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده ضایعات سفاله برنج

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده براده برنج ضایعاتی

شروع : 01/08/16
پایان : 01/08/21

ضایعات سفاله برنج - سوفاره برنج

 

انواع ضایعات سفاله برنج

ضایعات سفاله برنج  شامل براده های ناشی از تراشکاری و ماشین کاری قطعات برنجی است. این ضایعات پس از جمع آوری  ریخته گری و ذوب شده و مجدد برای مصارف مختلف استفاده می شوند.

ضایعات سفاله برنج معمولا به صورت فله و پرس شده عرضه می شود.