ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات غیرفلزی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن و نایلون

خرید ضایعات کارتن و نایلون
4,200 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

خرید پلاستیک و پت درهم

خرید پلاستیک و پت درهم
8,000 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

فروش پ پ تکرنگ

فروش پ پ تکرنگ
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش آسیابی PPتن۳

آسیابی PPتن۳
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش ضایعات نایلون پرسی

فروش ضایعات نایلون پرسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش