ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات پلاستیک و پلیمر

فقط قیمت دار

خرید مشما مشکی رنگی

خرید مشما مشکی رنگی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات لوله پلی اتیلن

ضایعات لوله پلی اتیلن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

فروش کندری نایلون

فروش کندری نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

فروش آسیابی تیپ بدون شوره

فروش آسیابی تیپ بدون شوره
18,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

فروش آسیابی PPتن۳

آسیابی PPتن۳
15,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید نوار قطری تیپ

خریدار نوار قطری تیپ
12,500 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش