ایران ضایعات

خرید ضایعات فلزی - فروش ضایعات فلزی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

فروش حلب ۱۷کیلوی پنیر

حلب ۱۷کیلوی پنیر
10,000 تومان به ازای هر عدد
13 ساعت پیش

خرید استیل ورق و ضایعات

استیل ورق و ضایعات
80,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید استیل

خریدار استیل
36,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید ضایعات استیل بگیر

خرید ضایعات استیل بگیر
14,500 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن و چدن

فروش ضایعات آهن و چدن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن قیمت ضایعات

خریدار ضایعات اهن قیمت ضایعات
12,500 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس
12,800 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات آهن وفلزات رنگی

خریدارانواع ضایعات آهن وفلزات رنگی
11,600 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس آلومینیوم

خریدارضایعات اهن مس آلومینیوم
12,500 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید ضایعات(مس،آهن،آلومینیوم،چدن،)

خرید ضایعات(مس،آهن،آلومینیوم،چدن،)
5,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن آلومینیوم مس برنج

خریدارضایعات آهن آلومینیوم مس برنج
13,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش