ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات مس کابلی

فقط قیمت دار

خرید تخصصی کابل و مس کابلی

خریدار تخصصی کابل و مس کابلی
204,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

خرید مس قرمز

خرید مس قرمز
207,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش کابل روکش دار

کابل روکش دار
65,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید ضایعات کابل مخابرات

ضایعات کابل مخابرات
205,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

خرید فلزات رنگین

خریدار فلزات رنگین
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

خرید کابل قرمز

خریدار کابل قرمز
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

فروش مس قرمز کابلی

فروش مس قرمز کابلی
195,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش حدود 10کیلو مس

حدود 10کیلو مس
178,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/23

خرید مس و برنج ذوبی

خرید مس و برنج ذوبی
207,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

فروش کابل 4*2.5

کابل 4*2.5
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید مس برنج آلمینیوم آهن

خریدارمس برنج آلمینیوم آهن
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11