ایران ضایعات

خرید و فروش ورق رول / شیت فولاد

فقط قیمت دار

خرید ورق وسر ورق 1/80تا2/5

خرید ورق وسر ورق 1/80تا2/5
15,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید ورق 2/5 اسید شور عرض6 سانت

ورق 2/5 اسید شور عرض6 سانت
22,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/06/08

فروش سرورق

فروش سرورق
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

فروش ورق دو میل

ورق دو میل
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/01