ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات استیل نگیر

فقط قیمت دار

خرید استیل 304

خریداستیل 304
39,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید استیل 304

خریداستیل 304
39,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید استیل 304

خرید استیل 304
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید ضایعات وصنعتی استیل

خرید ضایعات وصنعتی استیل
39,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش لوله و قوطی استیل

لوله و قوطی استیل
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/04

خرید ضایعات استیل

خرید ضایعات استیل
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش درب استیل ۳۰۴

فروش درب استیل ۳۰۴
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07

فروش استیل ضایعاتی سبک

استیل ضایعاتی سبک
33,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/21

خرید ضایعات استیل

خرید ضایعات استیل
26,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/04/15

خرید ضایعات وسفاله استیل

خرید ضایعات وسفاله استیل
31,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/11