ایران ضایعات

خرید آسیابی ABS - فروش آسیابی ABS

فقط قیمت دار

فروش ای بی اس چهار رنگ

ای بی اس چهار رنگ
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید ABC سفید

خرید ABC سفید
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/28

خرید ای بی اس سفید

خرید ای بی اس سفید
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/22

خرید ای بی اس

خرید ای بی اس
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

خرید ای بی اس اسیابی و زنده

خریدار ای بی اس اسیابی و زنده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/30

فروش ای بی اس آسیابی

ای بی اس آسیابی
500,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/29

فروش ABSاسيابی مشکی

ABSاسيابی مشکی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/03

فروش ضایعات اسیاب شده ای بی اس

فروش ضایعات اسیاب شده ای بی اس
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/03