ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چدن درشت بار

فقط قیمت دار

فروش ضایعات آلیاژی

فروش ضایعات آلیاژی
10,500 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش چرخ دنده چدنی

چرخ دنده چدنی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/12

فروش ضايعات چدن

فروش ضايعات چدن
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/09

فروش چدن لوله فاضلاب

چدن لوله فاضلاب
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/07

فروش پره ديگ چدني

فروش پره ديگ چدني
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/04

فروش ضایعات لوله چدنی

ضایعات لوله چدنی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/01/03

فروش شلاکه فولاد

فروش شلاکه فولاد
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/05

فروش ضایعات چدن

فروش ضایعات چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/23