ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات تیوب

فقط قیمت دار

خرید ضایعات تیوب

خرید ضایعات تیوب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/06/05

خرید ضایعات تیوپ

خرید ضایعات تیوپ
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید تیوب نوار

خرید تیوب نوار
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید ضایعات تیوب

خرید ضایعات تیوب
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/19

خرید شال وتیوب

خرید شال وتیوب
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید تیوپ موتور ماشین

خرید تیوپ موتور ماشین
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

خرید تیوپ ضایعاتی

خرید تیوپ ضایعاتی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/03/11

خرید ضایعات تیوپ

ضایعات تیوپ
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/24

خرید نوار تیوب و دورقالب

خریدار نوار تیوب و دورقالب
1,400 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/03

فروش ضایعات تیوپ

فروش ضایعات تیوپ
500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/18