ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چدن ریزبار

فقط قیمت دار

فروش بست داربست

فروش بست داربست
17,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
10,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

خرید چدن ریزبار

خریدار چدن ریزبار
10,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/12

خرید چدن یخچالی

خرید چدن یخچالی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

خرید ضایعات چدن

ضایعات چدن
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/06

خرید چدن خاکستری

خرید چدن خاکستری
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/01

فروش چدن ریز بار

فروش چدن ریز بار
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/24

خرید چدن ریز بار تمیز

چدن ریز بار تمیز
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/24

خرید ضایعات چدن ماشینی

ضایعات چدن ماشینی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/24

خرید چدن ریز بار

خریدار چدن ریز بار
6,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/12