ایران ضایعات

خرید و فروش آسیابی پلی اتیلن (PE)

فقط قیمت دار

فروش آسیابی تیپ بدون شوره

فروش آسیابی تیپ بدون شوره
18,000 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

فروش ضایعات پلی اتیلن

فروش ضایعات پلی اتیلن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

خرید آسیابی لوله

خریدار آسیابی لوله
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/21