ایران ضایعات

خرید و فروش پالت / جعبه پلاستیکی

فقط قیمت دار

فروش پالت پلاستیکی

فروش پالت پلاستیکی
380,000 تومان به ازای هر عدد
1400/05/19

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04