ایران ضایعات

خرید و فروش انواع گرانول پلیمری

فقط قیمت دار

فروش گرانول نایلون عسلی

گرانول نایلون عسلی
19,500 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

فروش مواد نو پلی اتیلن

مواد نو پلی اتیلن
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش گرانول بادی درجه 1

فروش گرانول بادی درجه 1
16,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش مواد گرانولی پپ

مواد گرانولی پپ
16,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش پپ pp مشکی

پپ pp مشکی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش گرانول نایلون

گرانول نایلون
23,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش گرانول پ پ سپر

فروش گرانول پ پ سپر
17,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش گرانول پ پ مشكي سبد

فروش گرانول پ پ  مشكي سبد
10,750 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش