ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آهن ویژه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدار ضایعات اهن مس الومینیوم
11,500 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

خرید آهن مس برنج کابل

خریدار آهن مس برنج کابل
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید ضایعات آهن

خریدارضایعات آهن
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/30

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

فروش کانتینر فرسوده

کانتینر فرسوده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

فروش ضایعات ورق بارج

فروش ضایعات ورق بارج
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/20

فروش ضایعات ویژه ودرجه یک

ضایعات ویژه ودرجه یک
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

خرید ضایعات آهن ویژه

خرید ضایعات آهن ویژه
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

خرید آهن ضایعات رنگی

آهن ضایعات رنگی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10