ایران ضایعات

خرید ضایعات نایلون - فروش ضایعات نایلون

فقط قیمت دار

فروش ضایعات نایلون پرسی

فروش ضایعات نایلون پرسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
31 دقیقه پیش

خرید نایلون پرسی فله وکارخونه ای

خرید نایلون پرسی فله وکارخونه ای
10,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
33 دقیقه پیش

فروش ضایعات نایلون تناژ بالا

ضایعات نایلون تناژ بالا
4,300 تومان به ازای هر کیلو
34 دقیقه پیش

فروش ضایعات نایلون

ضایعات نایلون
4,000 تومان به ازای هر کیلو
39 دقیقه پیش

خرید ضایعات گونی ونایلون

خرید ضایعات گونی ونایلون
3,200 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید نایلون گاهی و شرکتی

نایلون فروشگاهی و شرکتی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید مشما مشکی رنگی

خرید مشما مشکی رنگی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید کیسه موادی

خریدارکیسه موادی
18,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
3 روز پیش

خرید نایلون سفید درجه ۲

خریدار نایلون سفید درجه ۲
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات پلاستیک

خرید ضایعات پلاستیک
9,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید نایلون سفید

نایلون سفید
8,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید نایلون ضایعاتی

نایلون ضایعاتی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات نایلون

خریدار ضایعات نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

فروش نایلون کشاورزی

نایلون کشاورزی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید زنده بار نایلون

خریدار زنده بار نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید نایلون سفیدو پلاستیک

خرید نایلون سفیدو پلاستیک
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید نایلون شرکتی تمیز

خرید نایلون شرکتی تمیز
10,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/06/18