ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات شیشه بطری رنگی

قیمت ضایعات شیشه بطری رنگی

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات شیشه بطری رنگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات شیشه بطری رنگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

آگهی های مزایده ضایعات شیشه بطری رنگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

اخبار و مقالات ضایعات شیشه بطری رنگی

آخرین اخبار و مقالات