ایران ضایعات

خرید ضایعات برنج - فروش ضایعات برنج

فقط قیمت دار

خرید برنج و….

خريدار برنج و….
149,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید برنج درهم

خرید برنج درهم
141,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش لوستر و اینه شمعدون

لوستر و اینه شمعدون
175,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید برنج

خریدار برنج
155,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خریدارضایعات برنج
155,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
155,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید سفاله برنج

خریدار سفاله برنج
143,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/05

خرید برنج مس لرستان دورود

خرید برنج مس لرستان دورود
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29