ایران ضایعات

خرید ضایعات برنج - فروش ضایعات برنج

فقط قیمت دار

فروش قطعات برنجی

قطعات برنجی
128,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات مس برنج

خرید ضایعات مس برنج
131,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/12

خرید برنج

خریدار برنج
130,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

خرید ضایعات برنج

خریدار ضایعات برنج
121,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

فروش برنج زرد بار

فروش برنج زرد بار
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18