ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سایر لاستیک ها

فقط قیمت دار

فروش لاینر لاستیکی

فروش لاینر لاستیکی
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش خمیر لاستیک سازی

خمیر لاستیک سازی
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26