ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات مس ذوبی

فقط قیمت دار

خرید الومنییوم خشک سرسیلندر

خریدار الومنییوم خشک سرسیلندر
183,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

فروش مس وبرنج نرمه خشکه

فروش مس وبرنج نرمه خشکه
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید ضایعات مس ب صورت عمده

خرید ضایعات مس ب صورت عمده
171,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

خرید مس ذوبی وکابلی

مس ذوبی وکابلی
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
181,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/17

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

خرید مس ذوبی. لوله مسی. کاتد مس

خرید مس ذوبی. لوله مسی. کاتد مس
180,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/11

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
165,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/05/01

فروش سیم مسی مسوار

فروش سیم مسی مسوار
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

خرید سیم روکش دار

خرید سیم روکش دار
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
175,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

فروش ضایعات مس برنج

فروش ضایعات مس برنج
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

خرید انواع مس تسویه نقدی

خریدار انواع مس تسویه نقدی
178,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید مس روسی خلوص بالا

مس روسی خلوص بالا
90,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/12

فروش ضایعات آبگرمکن

فروش ضایعات آبگرمکن
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/12