ایران ضایعات

خرید ضایعات آهن - فروش ضایعات آهن

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن و کاغذ

خریدار ضایعات اهن و کاغذ
8,000 تومان به ازای هر کیلو
5 ساعت پیش

فروش قوطی شیر خشک

قوطی شیر خشک
2,500 تومان به ازای هر عدد
5 ساعت پیش

خرید آهن الات مس آلومینیوم چدن

خریدار آهن الات مس آلومینیوم چدن
12,700 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدار ضایعات اهن مس الومینیوم
11,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ‌ اهن و فلزات رنگی

خریدار‌ اهن و فلزات رنگی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات اهن زرد مس چدن

خرید انواع ضایعات اهن زرد  مس چدن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن وفلزات رنگی

خریدارضایعات اهن وفلزات رنگی
12,500 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات اهن وفلزات رنگی

خریدار انواع ضایعات اهن وفلزات رنگی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن مس الومنیوم و غیره

خریدار ضایعات آهن مس الومنیوم و غیره
13,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات رنگی

خرید ضایعات آهن و فلزات رنگی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن مشهد

خرید ضایعات آهن مشهد
11,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش