ایران ضایعات

خرید و فروش گندله آهن / آهن اسفنجی

فقط قیمت دار

فروش آهن اسفنجی

فروش آهن اسفنجی
8,250 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

فروش آهن اسفنجی

فروش آهن اسفنجی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

فروش گندله آهن

فروش گندله آهن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16