yandex metrica
ایران ضایعات

خرید ضایعات مفرغ - فروش ضایعات مفرغ

فقط قیمت دار

خرید ضایعات برنز

خرید ضایعات برنز
150,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/29

فروش ضایعات برنز

فروش ضایعات برنز
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید ضایعات چرخ دنده برنزی

خریدار ضایعات چرخ دنده برنزی
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/03

خرید ضایعات برنز

خرید ضایعات برنز
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/05

فروش براده برنز 5 تن

فروش براده برنز 5 تن
118,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/25

خرید ضایعات برنزی

خریدار ضایعات برنزی
115,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/09

خرید رادیات مفرغ

رادیات مفرغ
108,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/25

خرید ضایعات رادیات مفرغ

ضایعات رادیات مفرغ
95,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/24

خرید ضایعات مس وقلع

ضایعات مس وقلع
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/24

خرید رادیات مفرق

رادیات مفرق
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/25

فروش ضایعات برنز

فروش ضایعات برنز
86,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/18

خرید لب بار و مفرق

خرید لب بار و مفرق
54,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/29

فروش مفرغ پرس شده تمیز

مفرغ پرس شده تمیز
56,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/01

فروش 30کیلو برنز ضایعات

فروش 30کیلو برنز ضایعات
47,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/03/20

فروش ضایعات برنز.مفرغ

ضایعات برنز.مفرغ
48,500 تومان به ازای هر کیلو
1398/01/19
  • 26 مورد