ایران ضایعات

محصولات سرب

فقط قیمت دار

فروش شمش سرب خشک و نرم

فروش شمش سرب خشک و نرم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

فروش اند الکترولیز سرب

فروش اند الکترولیز سرب
52,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/28

فروش ورق سربی مصرفی

ورق سربی مصرفی
16,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/21

فروش شمش سرب

فروش  شمش سرب
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

فروش ضایعات زاماک

ضایعات زاماک
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

فروش ورق سرب رادیولوژی

فروش ورق سرب رادیولوژی
46,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/31

فروش شمش سرب آنتیموآن دار

فروش شمش سرب آنتیموآن دار
35,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/26

خرید سرب شمش نرم

خرید سرب شمش نرم
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/14

فروش شمش سرب99/999

فروش شمش سرب99/999
46,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09

فروش 5 تن سرب آنتیموان دار

فروش 5 تن سرب آنتیموان دار
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/22

فروش شمش سرب نرم

فروش شمش سرب نرم
41,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/20

فروش سرب نرم 99.9 درصد

سرب نرم 99.9 درصد
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/02

فروش شمش سرب

فروش شمش سرب
46,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/30

فروش شمش سرب نرم

فروش شمش سرب نرم
45,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/10/21