ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ مخلوط/ دفتر کتاب

فقط قیمت دار

خرید کاغذ باطله

خریدار کاغذ باطله
5,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش