ایران ضایعات

خرید ضایعات سبد - فروش ضایعات سبد

فقط قیمت دار

خرید سبد میوه

خرید سبد میوه
9,500 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش کامپاند سبدی به شرط تزریق

فروش کامپاند سبدی به شرط تزریق
9,800 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید سبد ضایعاتی

خرید سبد ضایعاتی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید سبد ضایعاتی

خرید سبد ضایعاتی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/24

فروش ضایعات سبد

ضایعات سبد
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/24

خرید سبد زنده برای اسیاب

خرید سبد زنده برای اسیاب
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید سبد میوه

خرید سبد میوه
8,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/31

خرید سبد میوه ضایعاتی

سبد میوه ضایعاتی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/25

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
11,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/16

فروش سبد میوه

فروش سبد میوه
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/01

خرید ضایعات سبد

خریدضایعات سبد
8,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/22

فروش مواد سبد رنگی خالص

فروش مواد سبد رنگی خالص
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

فروش بار دوره ای

فروش بار دوره ای
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید سبد میوه

خرید سبد میوه
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/06

خرید سبد میوه

خرید سبد میوه
8,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/04/05

خرید سبد میوه ضایعات

خرید سبد میوه ضایعات
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31