ایران ضایعات

خرید کندر نایلون - فروش کندر نایلون

فقط قیمت دار

فروش کندری ،نایلون مشکی

کندری ،نایلون مشکی
8,100 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش کندری نایلون

فروش کندری نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش کندر چهار رنگ

فروش کندر چهار رنگ
9,100 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

خرید کندرنایلون

کندرنایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
10 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش 15تن کندر 2 و رنگی

فروش 15تن کندر 2 و رنگی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش گرانول عسلی

فروش گرانول عسلی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/06/06

فروش کندور نایلون

فروش کندور نایلون
55,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

فروش کندری

فروش کندری
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02

فروش نایلون کندوری

فروش نایلون کندوری
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/29