ایران ضایعات

خرید و فروش پلاستیک آسیابی تزریقی

فقط قیمت دار

خرید دوک اسیابی

خرید دوک اسیابی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

خرید اسیابی تزریقی

خرید اسیابی تزریقی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

فروش پرک نایلکس

فروش پرک نایلکس
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/05

خرید درب و لیبل خرد شده

خرید درب و لیبل خرد شده
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/08

فروش مواد آسیابی تزریقی

مواد آسیابی تزریقی
21,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/18