ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

فقط قیمت دار

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی
7,200 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید کاغذ سفید A4

خرید کاغذ سفید A4
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید فرم کتاب

خریدار فرم کتاب
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29