ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

قیمت ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

فروش کاغذ و کتاب

فروش کاغذ و کتاب
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/30

فروش فرم سفید A4

فرم سفید A4
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/22

آگهی های مزایده ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده کاغذ باطله

شروع : 01/08/15
پایان : 01/08/20

مزایده اسناد و کاغذ باطله

شروع : 01/04/25
پایان : 01/04/29