ایران ضایعات

خرید و فروش کاتد مس

قیمت کاتد مس

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید کاتد مس

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

خرید کاتد مس

خریدارکاتد مس
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/30

خرید کاتد مس

خرید کاتد مس
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/22

آگهی های فروش کاتد مس

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده کاتد مس

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده محصول کاتد مس

شروع : 01/06/23
پایان : 01/06/29

مزایده کاتد مس

شروع : 00/10/04
پایان : 00/10/09

مزایده محصول کاتد مس

شروع : 00/09/17
پایان : 00/09/23