ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کریستال GPPS

فقط قیمت دار

فروش پلی استایرن

فروش پلی استایرن
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش کریستال آسیابی

فروش کریستال آسیابی
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات کریستال زنده

خریدار  ضایعات کریستال زنده
19,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید کریستال زنده درهم

خرید کریستال زنده درهم
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید کریستال gpps

خرید کریستال gpps
16,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/18

خرید کریستال زنده

کریستال زنده
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/25

خرید ضایعات کریستال CD

خرید ضایعات کریستال CD
10,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/01/28

فروش ضایعات کریستال بیرنگ

فروش ضایعات کریستال بیرنگ
18,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/12/13