ایران ضایعات

خرید و فروش گرانول لاستیک

فقط قیمت دار

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
1,800 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش گرانول 1_3،3_5

فروش گرانول 1_3،3_5
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش گرانول لاستیک و پودر

فروش گرانول لاستیک و پودر
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

فروش گرانول 1.3کامیونی

فروش گرانول 1.3کامیونی
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/07

فروش گرانول لاستیک

گرانول لاستیک
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/22

فروش گرانول لاستیک 3

گرانول لاستیک 3
2,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/19