ایران ضایعات

خرید و فروش پودر لاستیک

فقط قیمت دار

فروش پودر لاستیک

فروش  پودر لاستیک
3,900 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش 20تن پودرلاستیک مش35

فروش 20تن پودرلاستیک مش35
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش پودر خالص لاستیک دورقالب

پودر خالص لاستیک دورقالب
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش پودر لاستیک سواری

پودر لاستیک سواری
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

فروش پودر لاستیک

فروش پودر لاستیک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش پودر مش 25 سنگين سيمي

پودر مش 25 سنگين سيمي
2,300 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/03

فروش پودرلاستیک

فروش پودرلاستیک
3,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش پودرلاستیک(epdm)

پودرلاستیک(epdm)
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15