ایران ضایعات

خرید ضایعات شیشه - فروش ضایعات شیشه

فقط قیمت دار

خرید انواع شیشه جام و بطری

خرید انواع شیشه جام و بطری
2,350 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضايعات شيشه خرده

ضايعات شيشه خرده
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات شیشه

خریدار ضایعات شیشه
1,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/05

خرید شیشه میرال دست دوم

خرید شیشه میرال دست دوم
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/05

فروش ضایعات شیشه اینه

فروش ضایعات شیشه اینه
1,650 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29

خرید شیشه سالم خرده شیشه

خریدارشیشه سالم خرده شیشه
222 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/27

خرید انواع ضایعات شیشه آینه

خرید انواع ضایعات شیشه آینه
1,150 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/26

فروش جام آینه در نو

جام آینه در نو
200,000 تومان به ازای هر عدد
1400/08/25

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/25

فروش شیشه ضایعاتی

فروش شیشه ضایعاتی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/24

خرید شيشه هاي ضايعات

خريدار شيشه هاي ضايعات
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/19

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/16