ایران ضایعات

خرید ضایعات شیشه - فروش ضایعات شیشه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
2,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات شیشه

خریدار ضایعات شیشه
1,500 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضايعات شيشه خرده

ضايعات شيشه خرده
2,200 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

خرید ضایعات شیشه و دربهای سکوریتی

خریدار ضایعات شیشه و دربهای سکوریتی
2,200 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید ضایعات بیمارستانها

خرید ضایعات بیمارستانها
3,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید شیشه همه رقم ویال

شیشه همه رقم ویال
3,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید شيشه هاي ضايعات

خريدار شيشه هاي ضايعات
22,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
2,200 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید شیشه سالم خرده شیشه

خریدارشیشه سالم خرده شیشه
222 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید شیشه میرال

خرید شیشه میرال
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18