ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات فله کارتن

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن و نایلون

خرید ضایعات کارتن و نایلون
4,200 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید کارتن گاهی و شرکتی

خریدار کارتن فروشگاهی و شرکتی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش کارتن فله گاهی خشک

کارتن فله فروشگاهی خشک
4,350 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید کارتن فله

خرید کارتن فله
4,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید کارتن گاهی

خرید کارتن فروشگاهی
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

خرید ‌ ضایعات‌ کارتن

خرید‌ ضایعات‌ کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

خرید ضایعات کارتن یکدست

خرید ضایعات کارتن یکدست
4,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش خاک مقوا رول

فروش خاک مقوا رول
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13