ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات پلاستیک و پلیمر

فقط قیمت دار

فروش کندری ،نایلون مشکی

کندری ،نایلون مشکی
8,100 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش آسیابی PPتن۳

آسیابی PPتن۳
15,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش ضایعات نایلون پرسی

فروش ضایعات نایلون پرسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید نایلون پرسی فله وکارخونه ای

خرید نایلون پرسی فله وکارخونه ای
10,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
6 ساعت پیش

فروش لاک درهم

فروش لاک درهم
7,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش ضایعات نایلون

ضایعات نایلون
4,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش آسیابی تیپ بدون شوره

فروش آسیابی تیپ بدون شوره
18,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش کندری نایلون

فروش کندری نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش