ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات حلب

فقط قیمت دار

فروش قوطی شیر خشک

قوطی شیر خشک
2,500 تومان به ازای هر عدد
5 ساعت پیش

خرید حلب ۱۷کیلو

حلب ۱۷کیلو
9,000 تومان به ازای هر عدد
قم  -  قم
2 روز پیش

خرید کناره ورق حلب

خرید کناره ورق حلب
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش 200عدد حلب 16روغنی

فروش 200عدد حلب 16روغنی
12,000 تومان به ازای هر عدد
1400/06/17

فروش ضایعات حلب درهم

ضایعات حلب درهم
8,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید حلب جهت تولید ورق

خریدار حلب جهت تولید ورق
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید حلب روغن موتور

حلب روغن موتور
8,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/01

فروش قوطی شیرخشک 180 عدد

فروش قوطی شیرخشک 180 عدد
3,000 تومان به ازای هر عدد
1400/05/27

خرید حلب و قوطی

خریدار حلب و قوطی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/27

خرید حلب روغن موتور

خرید حلب روغن موتور
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

فروش قوطی شیر خشک

قوطی شیر خشک
5,000 تومان به ازای هر عدد
1400/05/20

خرید قوطی روغن موتور و نباتی

خرید قوطی روغن موتور و نباتی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید حلب

خریدار حلب
8,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

فروش قوطی شیر خشک فلزی

قوطی شیر خشک فلزی
2,500 تومان به ازای هر عدد
1400/05/11

خرید فله حلب نو و کهنه

فله حلب نو و کهنه
7,500 تومان به ازای هر عدد
1400/05/10

فروش حلب پنیر

فروش حلب پنیر
8,500 تومان به ازای هر عدد
1400/05/08

خرید حلب روغن موتور

خرید حلب روغن موتور
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش قوطی شیرخشک

قوطی شیرخشک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/14